English | 한국

Login

Forgot password

แคมเปญ Corny Doll

 

       รู้หรือไม่ว่าในโลกของเรา นอกจากจะมีเด็กที่ยากจนและต้องการได้รับความช่วยเหลือในด้านการดำรงชีวิต เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย การแพทย์ การศึกษา ฯลฯ แล้ว ยังมีเด็กอีกมากมายที่มีปัญหาทางด้านจิตใจ อันสืบเนื่องมาจากได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อม ได้แก่ เศรษฐกิจที่ตกต่ำ สงคราม โรคระบาด ครอบครัวแตกร้าว ถูกทำร้ายร่างกาย ฯลฯ เด็กเหล่านี้จึงต้องทนทุกข์ทรมานและกลายเป็นเด็กที่มีปัญหาทางจิต โดยผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ในอนาคต ปัญหาทางจิตของเด็กจะเป็นปัญหาที่รุนแรงมากกว่าโรคเอดส์หรือโรคมาลาเรีย และเด็กที่มีจิตใจอ่อนไหว สามารถถูกชักจูงไปยังอบายมุขต่างๆ ซึ่งนำไปสู่ปัญหาสังคม เช่น อาชญากรรม ยาเสพติด การล่วงละเมิดทางเพศ เป็นต้น

      องค์การเวิร์ลแชร์(Worldshare) จึงได้จัดแคมเปญทำตุ๊กตา  CORNYDOll ขึ้นมา โดยแคมเปญนี้ จะเป็นการรวบรวมผู้มีจิตอาสาและมีความประสงค์ที่จะสนับสนุนและช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาและด้อยโอกาส โดยการทำตุ๊กตา CORNYDOLL ด้วยตนเอง ซึ่งกิจกรรมนี้เริ่มต้นที่ประเทศเกาหลี โดยมีผู้มีจิตอาสา นักเรียน นักศึกษา พนักงานบริษัท ฯลฯ ได้รวมตัวและร่วมกันทำตุ๊กตา CORNYDOLL เป็นจำนวนมาก โดยตุ๊กตาที่ทำเสร็จ องค์การเวิร์ลแชร์จะนำไปมอบให้แก่เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ต่างๆ กว่า 25 ประเทศทั่วโลก เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางด้านจิตใจให้แก่เด็กเหล่านั้น เพราะตุ๊กตาเปรียบเสมือนเพื่อนคนหนึ่งของเด็ก เด็กจึงไม่รู้สึกเหงาอีกต่อไป

และเงินสนับสนุนทั้งหมด เราจะนำไปใช้สนับสนุนในโครงการต่างๆ ของ Worldshare ต่อไป โดย Worldshare ได้แบ่งการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ตามสีของตุ๊กตา สีฟ้า สนับสนุนน้ำดื่ม สีเหลือง สนับสนุนอาหาร สีเขียวสนับสนุนด้านการศึกษา และสีแดง สนับสนุนด้านการแพทย์      

ที่พิเศษไปกว่านั้นคือ วัสดุที่ใช้ในการทำตุ๊กตานั้น  เป็นวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ได้แก่ ถุงเท้าที่ผลิตมาจากข้าวโพด จึงไม่ต้องกังวลว่าเมื่อเวลาผ่านไป ตุ๊กตา CORNYDOLL จะกลายเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งถุงเท้านี้มีคุณสมบัติอ่อนนุ่ม ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผิวของเด็ก เด็กจึงรู้สึกสบายใจเมื่อได้เล่น ได้สัมผัส

  

และในปี พ.ศ. 2559 นี้ องค์การเวิร์ลแชร์ ประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจของเด็กในประเทศไทย โดยการใช้ ตุ๊กตา CORNYDOLL เป็นสื่อในการมอบความรักและการสนับสนุนให้แก่พวกเขา เราจึงได้จัดกิจกรรมทำตุ๊กตาฯ ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกขึ้นในเดือนมีนาคม ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีมากจากผู้มีใจจิตอาสาทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ตลอดกิจกรรม จิตอาสาทุกคนมีความพยายามและความตั้งใจทำตุ๊กตาอย่างมาก ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทุกคนก็ทำจนสำเร็จออกมาเป็นตุ๊กตาที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้สวยหรือสมบูรณ์แบบเหมือนตุ๊กตาที่ขายตามห้างสรรพสินค้า แต่เราสามารถสัมผัสถึงความรักของเหล่าจิตอาสาผ่านตุ๊กตาทุกตัว ซึ่งเราเชื่อว่าเด็กๆ ที่ได้รับตุ๊กตาเหล่านี้จะสามารถรับรู้ได้ถึงความรักเหล่านี้ด้วยเช่นกัน เพราะว่าเป็น “ ตุ๊กตาพิเศษที่มีคนตั้งใจทำและมอบให้เขา ตุ๊กตาที่มีแค่ตัวเดียวในโลก ไม่สามารถหาซื้อได้ที่ไหน”   นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมยังได้เรียนรู้การทำตุ๊กตา ถือเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กับเพื่อน กับครอบครัวและได้มิตรภาพจากเพื่อนจิตอาสาคนอื่นๆ ด้วยโดยตุ๊กตาและเงินสนับสนุนพร้อมของบริจาค เราจะนำไปมอบให้แก่เด็กด้อยโอกาสในประเทศไทยต่อไป

          ซึ่งกิจกรรมจิตอาสาทำตุ๊กตา CORNYDOLL ในครั้งต่อไปนั้น จะจัดขึ้นเมื่อไหร่ต้องติดตามกันต่อไป และหากบริษัท องค์การ สถานศึกษา กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานใดสนใจอยากจะจัดกิจกรรมในนามขององค์การหรือกลุ่มของท่าน สามารถติดต่อได้ที่องค์การเวิร์ลแชร์ ประเทศไทย โดยเราจะจัดเตรียมอุปกรณ์และวิทยากรในการบรรยายและสอนทำตุ๊กตาให้แก่ท่าน รับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะ         

ที่อยู่

770/16 พาทิโอ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Address

770/16 Patio, Pattanakarn Road, Soi Pattanakarn 38, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Contact

+662-000-4225

+662-000-4225

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์