English | 한국

Login

Forgot password

การสนับสนุน

“แค่แบ่งปันสิ่งเล็กๆ ของคุณ ก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กๆ ได้”

 

 

 

 

          องค์การเวิร์ลแชร์ดำเนินงานในหลากหลายโครงการในพื้นที่ประเทศไทย โดยพยายามที่จะสนับสนุนและช่วยเหลือเด็กที่เดือดร้อนและยากจนในหลากหลายพื้นที่อย่างครอบคลุม เราจึงขอเชิญชวนทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันกับเราผ่านกิจกรรมอาสาต่างๆ เช่น

  • ล่ามแปลภาษาเกาหลี อังกฤษ
  • ครูอาสาสอนดนตรี ศิลปะ ภาษาอังกฤษ ฯลฯ แก่เด็ก

หรือท่านสามารถบริจาคเงินและสิ่งของ เช่น เครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์การเรียน หนังสือ ยารักษาโรค เครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ เพื่อเด็กด้อยโอกาสในชนบท

 

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การเวิร์ลแชร์ ประเทศไทย โทร 02-0004225

 E-mail: worldshare.th2@gmail.com

 

 

"มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันให้โลก กับพวกเรา Worldshare"

ที่อยู่

770/16 พาทิโอ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Address

770/16 Patio, Pattanakarn Road, Soi Pattanakarn 38, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Contact

+662-000-4225

+662-000-4225

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์