English | 한국

Login

Forgot password

โครงการอาสาสมัคร

มีคนอีกมากมายบนโลกที่กำลังเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ องค์การเวิร์ลแชร์จึงตั้งโครงการอาสาสมัครขึ้นมา เพื่อรวมตัวกลุ่มคนที่มีใจจิตอาสา โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ คือ กลุ่มนิสิต นักศึกษา มาทำกิจกรรมอาสาร่วมกัน ในพื้นที่ชนบทหรือพื้นที่ที่เดือดร้อนและต้องการได้รับความช่วยเหลือ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จุดประสงค์หลักคือ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่กำลังทุกข์ทรมานจากความยากจน สิ่งแวดล้อม โรคภัยไข้เจ็บ ฯลฯ ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผ่านกลุ่มอาสาสมัคร ที่ทุ่มเทเวลา ความพยายาม และกำลังของพวกเขา เหล่าอาสาสมัครได้มีโอกาสรู้จักการแบ่งปันอย่างแท้จริงผ่านกิจกรรมอาสา ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น ฝึกความอดทน ฝึกความเป็นผู้นำ มีความกล้าแสดงออก ซึ่งเป็นทักษะที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถมอบให้คุณได้ หากคุณไม่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของคุณเอง

 

          ที่ผ่านมาองค์การเวิร์ลแชร์ ประเทศไทย ได้จัดโครงการอาสาสมัครนักศึกษา โดยมีกลุ่มอาสาสมัครจากประเทศเกาหลีใต้มาทำกิจกรรมอาสาในประเทศไทย เช่น สอนภาษา เล่นดนตรี การแสดงวัฒนธรรม การทาสีห้องสมุด โรงเรียน เลี้ยงอาหารกลางวันฟรีแก่นักเรียน การบริจาคสิ่งของ เป็นต้น ซึ่งในอนาคตเรามีแผนที่จะจัดโครงการอาสาสมัคร โดยรับสมัครนิสิต นักศึกษาชาวไทยมาร่วมทำกิจกรรมอาสาร่วมกัน ประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งกิจกรรมอาสาบางกิจกรรม เหล่าอาสาสมัครไทยจะได้มีโอกาสทำกิจกรรมอาสาสมัครร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครนักศึกษาจากประเทศเกาหลีใต้ ทำให้นอกจากจะได้มีโอกาสทำงานอาสาสมัครร่วมกันแล้ว ยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรม รู้จักการปรับตัว ฝึกการทำงานกับชาวต่างชาติ และได้มิตรภาพดีๆ จากเพื่อนต่างชาติกลับไป และเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม องค์การเวิร์ลแชร์จะทำการมอบเกียรติบัตรให้กับจิตอาสาทุกท่าน เพื่อเป็นที่ระลึกและรับรองว่าท่านได้ทำกิจกรรมอาสาสมัครและช่วยเหลือสังคมกับองค์การเวิร์ลแชร์ องค์การ NGO นานาชาติ มาแล้ว

  

 

          พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังและพัฒนาค่านิยมในการแบ่งปันให้กับคนรุ่นใหม่ ถึงแม้ยุคสมัยและสังคมจะเปลี่ยนไปจนทำให้คนส่วนใหญ่สนใจและคิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตนเองเท่านั้น แต่อย่าลืมว่ายังมีคนอีกหลายล้านคนทั่วโลกที่กำลังเดือดร้อนและรอคอยความช่วยเหลือจากเพื่อนมนุษย์อย่างคุณอยู่ เพราะอย่างน้อย...เราก็อยู่ในโลกเดียวกัน

 

 

“แค่แบ่งปันสิ่งเล็กๆ ของคุณ ก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของเด็กๆ   ได้”

‘WorldShare'

ที่อยู่

770/16 พาทิโอ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Address

770/16 Patio, Pattanakarn Road, Soi Pattanakarn 38, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Contact

+662-000-4225

+662-000-4225

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์