English | 한국

Login

Forgot password

โครงการบ้านเอื้อเฟื้อ

บ้านเอื้อเฟื้อ(GROUPHOME)เวิร์ลแชร์คืออะไร

มีเด็กหลายคนในโลกนี้ที่ไม่ได้รับการคุ้มครองจากการสูญเสียพ่อแม่ของพวกเขาจากสงครามและภัยธรรมชาติหรือถูกทอดทิ้งจากการหย่าร้างและการล่วงละเมิด                                                

ดังนั้นพวกเขาจำเป็นต้องมีสถานที่ที่พวกเขาสามารถมีชีวิตอยู่ แต่สถานที่เดียวที่พวกเขาสามารถไปเป็นสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าจะให้พวกเขาแค่ความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (อาหาร, เสื้อผ้า, ที่อยู่อาศัย) แต่เด็กไม่สามารถได้รับการรักษาเป็นรายบุคคลเพราะเด็กที่มีจำนวนมาก

ดังนั้นเราจึงสร้างระบบบ้านเอื้อเฟื้อที่มีสภาพแวดล้อมเป็นเสมือนครอบครัวเดียวกัน บ้านเอื้อเฟื้อคือที่ที่เราจะเลี้ยงดูเด็กและเสมือนกับครอบครัว เคารพความเป็นส่วนตัวของเด็ก

ระบบนี้จะช่วยให้เด็กรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้เป็นเด็กกำพร้า แต่เป็นสมาชิกของครอบครัว ดังนั้นพวกเขาจะรู้สึกว่าพวกเขาจะไม่แตกต่างจากเด็กคนอื่น

นอกจากนี้การสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวก็จะช่วยให้เด็กปรับตัวเข้ากับสังคมได้ ดังนั้นเราจึงมีความหวังว่าลูกหลานของเราในบ้านเอื้อเฟื้อ จะเป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพของสังคมและช่วยให้ภูมิภาคของพวกเขาพัฒนามากขึ้น

 

จุดมุ่งหมายของการบริหารบ้านเอื้อเฟื้อ

บ้านเอื้อเฟื้อเป็นบ้านสำหรับเด็กที่ต้องการครอบครัว มันจะแตกต่างจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า เนื่องจากมีเด็กน้อยคนต่อบ้าน เพื่อที่จะทำให้สภาพแวดล้อมเสมือนครอบครัว ในบ้านพวกเขาสามารถสัมผัสถึงความรักของแม่และพี่น้อง จะมีผู้ใหญ่ 1 คนที่จะดูแลเด็กเสมือนแม่ และเด็กอีก 5 คนที่อยู่ในบ้านเดียวกัน บ้านเอื้อเฟื้อจะให้ปัจจัยขั้นพื้นฐานและการสนับสนุนทางการศึกษา เพื่อให้พวกเขาสามารถกลายเป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพของสังคม นอกจากนี้ เวิร์ลแชร์คาดว่าเด็กที่มาจาก บ้านเอื้อเฟื้อ จะเป็นผู้นำในพื้นที่ของพวกเขาและช่วยให้ภูมิภาคได้พัฒนาขึ้น

 

ที่อยู่

770/16 พาทิโอ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Address

770/16 Patio, Pattanakarn Road, Soi Pattanakarn 38, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Contact

+662-000-4225

+662-000-4225

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์