English | 한국

Login

Forgot password

โครงการอุปถัมภ์เด็ก1:1 แบบต่อเนื่อง ปีที่ 5 2/2021

องค์การเวิร์ลแชร์ สำนักงานประเทศไทย ได้เข้าร่วมโครงการอุปถัมภ์เด็ก 1:1 เป็นปีที่ 5 ณ พื้นที่จังหวัดนคราชสีมา

ในครั้งที่ 1-2 ประจำปี 2564 ได้แก่ เมืองไทยโคราช เมืองไทยปักธงชัย เมืองไทย ขามสะแกแสง โรงเรียนบ้านหนองไผ่

โรงเรียนบ้านบุตะโก ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งสิ้น 72 ราย รวมเป็นเงิน 140,000 บาท

  

  

 

ที่อยู่

770/16 พาทิโอ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Address

770/16 Patio, Pattanakarn Road, Soi Pattanakarn 38, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Contact

+662-000-4225

+662-000-4225

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์