English | 한국

Login

Forgot password

เยี่ยมเด็กกำพร้า บ้านปางแดง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

องค์การเวิร์ลแชร์ สำนักงานประเทศไทย ได้นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการสนับสนุนและการช่วยเหลือเด็กกำพร้าของ

บ้านปางแดง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ พร้อมมอบทุนเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับเด้กๆจำนวน 12 คน ในครั้งนี้

โดยได้รับความช่วยเหลือมาจากประเทศเกาหลีใต้

 

 

ที่อยู่

770/16 พาทิโอ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Address

770/16 Patio, Pattanakarn Road, Soi Pattanakarn 38, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Contact

+662-000-4225

+662-000-4225

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์