English | 한국

Login

Forgot password

พิธีมอบทุนอีจูยงประจำปี 2020 เป็นปีที่ 8

 

คุณฮีซอง  ชอย ผุ้อำนวยการองค์การเวิร์ลแชร์ สำนักงานประเทศไทย ร.ศ. ดร. สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณาจารย์สาขาวิชาภาษาเกาหลี ได้ร่วมกันประกอบพิธีมอบทุนการศึกษา อีจูยงประจำปี 2020

ให้กับนิสิตจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

1.นางสาวสุวิชาดา  ธีระพันธ์

2.นางสาวพิมพ์ชนก สุภพินิจ

3.นางสาวชนัญญา เจริญเปี่ยม

4. นางสาวณัฐธิดา  วิเศษสุข

5.นายศุภกิจ  เฟื่องชงมณี

6. นางสาวพิชญา  อิทธิพัทธ์ไพศาล

ซึ่งพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 8 ต่อเนื่องทุกปี มีนิสิตที่ได้รับความช่วยเหลือ มากกว่า 50 ท่าน ที่ทางองค์การเวิร์ลแชร์ได้สนับสนุนทุนการศึกษานี้

องค์การเวิร์ลแชร์ สำนักงานประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทั้ง 6 ท่าน ที่ได้รับมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่นิสิตทุกคนจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไปในอนาคต

    

    

   

ที่อยู่

770/16 พาทิโอ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Address

770/16 Patio, Pattanakarn Road, Soi Pattanakarn 38, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Contact

+662-000-4225

+662-000-4225

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์