English | 한국

Login

Forgot password

กิจกรรมทำความสะอาดบ้านเอื้อเฟื้อป้องกันไวรัส โควิด-19

ในสถานการณ์ที่เชื้อไวรัสโควิด-19 กำลังระบาดในทั่วโลกอยุ่ในขณะนี้ องค์การเวิร์ลแชร์และพี่เลี้ยงเด็ก

บ้านเอื้อเฟื้อวิคตอรี่และโรเด้ม ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมมือกับน้องๆทำความสะอาดบ้าน และแหล่งสะสมเชื้อไวรัส

ด้วยการใช้แอลกอฮอลล์เช็ดทำความสะอาด ตลอดจนจัดเตรียมหน้ากากผ้า เพื่อให้น้องๆได้ใช้ป้องกันตนเองจากการสัมผัสผู้ป่วย

เพื่อลดการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ขณะนี้

                 

ที่อยู่

770/16 พาทิโอ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Address

770/16 Patio, Pattanakarn Road, Soi Pattanakarn 38, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Contact

+662-000-4225

+662-000-4225

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์