English | 한국

Login

Forgot password

วันแห่งความภูมิใจของบ้านเอื้อเฟื้อโรเด็ม

วันเกียรติยศแห่งความภูมืใจของน้องนักเรียนคือวันสำเร็จการศึกษา ความสุขของเด็กนักเรียน และความสูขของพี่เลี้ยง

บ้านเอื้อเฟื้อโรเด็ม เป็นบ้านพักเด็กผู้หญิงที่ทางองค์การเวิร์ลแชร์ได้ช่วยเหลือตั้งแต่ปี 2554 มาจนถึงปัจจุบัน

รวมเป็นเวลา 9 ปี ปัจจุบันดูแลเด็กหญิงจำนวน 10 คน โดยให้การอุปการะทั้งอาหาร การศึกษา อบรมจริยธรรม คุณธรรม 

เพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต ในวันนี้ความปลื้มใจของเด็กหญิงทั้งสองคน คู่แฝดไหมและหม๊่ ที่ได้สำเร็จ

ชั้น ม.3 เป็นเพียงก้าวแรกของเด็กทั้งสอง

     

      

                                                

ที่อยู่

770/16 พาทิโอ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Address

770/16 Patio, Pattanakarn Road, Soi Pattanakarn 38, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Contact

+662-000-4225

+662-000-4225

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์