English | 한국

Login

Forgot password

กิจกรรมเย็บตุ๊กตาข้าวโพด ครั้งที่ 16 LH GH

กิจกรรมเย็บตุ๊กตาข้าวโพดเพื่อน้อง ครั้งที่ 16 กับบริษัทแอลเอช ไฟแนน์เชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน )

สนใจนำผู้บริหาร พนักงาน สายงานบริหารความเสี่ยงและยุทธศาสตร์องค์กร มาเป็นอาสาสมัครทำตุ๊กตาข้าวโพด

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 5 พร้อมกับมอบตุ๊กตาข้าวโพดให้กับมูลนิธิเวิร์ลแชร์เพื่อ

นำไปมอบให้น้องๆด้อยโอกาสต่อไป

  

  

  

ที่อยู่

770/16 พาทิโอ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Address

770/16 Patio, Pattanakarn Road, Soi Pattanakarn 38, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Contact

+662-000-4225

+662-000-4225

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์