English | 한국

Login

Forgot password

กิจกรรมเย็บตุ๊กตาข้าวโพดครั้งที่ 14 มอบให้น้องที่โรงเรียน

อาสาสมัครจากเยาวชนโรงเรียนมัธยมจงหยวน ประเทศสิงคโปร์ ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมเย็บตุ๊กตาข้าวโพดเพื่อน้อง ครั้งที่14

ณ ห้องสมุด โรงเรียนวัดอุทัยธาราม เขตวัฒนา กรุงเทพฯ พร้อมมอบตุ๊กตาที่ได้จำนวน 40 ตัวให้กับน้องนักเรียนไปด้วย

บรรยากาศในการเย็บตุ๊กตาข้าวโพดเต็มไปด้วยความสนุกสนานของน้องอาสาสมัครและนักเรียนไทย

  

  

 

 

ที่อยู่

770/16 พาทิโอ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Address

770/16 Patio, Pattanakarn Road, Soi Pattanakarn 38, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Contact

+662-000-4225

+662-000-4225

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์