English | 한국

Login

Forgot password

ส่งต่อตุ๊กตาข่้าวโพดให้น้องพิการ มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ

องค์การเวิร์ลแชร์ ประเทศไทยได้นำตุ๊กตาข้าวโพดฝีมือจิตอาสาที่ร่วมเย็บในครั้งที่11-12 จำนวน 100 ตัว

มอบให้น้องๆเด็กพิการที่มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรีที่ผ่านมา พร้อมคณะ

ได้รับการต้อนรับจาก อ.วสันต์  แสนเวียน ผู้อำนวยการมูลนิธิฯและทีมงาน

    

   

ที่อยู่

770/16 พาทิโอ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Address

770/16 Patio, Pattanakarn Road, Soi Pattanakarn 38, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Contact

+662-000-4225

+662-000-4225

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์