English | 한국

Login

Forgot password

กิจกรรมเย็บตุ๊กตาข้าวโพดกับจองเบ พาร์ค ครั้งที่ 11 107 ตัว

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เป็นอีกครั้งที่ จองเบ พาร์ค อดีตนักร้องวงเคโอติก ได้เสียสละมาร่วมเป็นจิตอาสาทำตุ๊กตาถุงเท้าข้าวโพดเพื่อน้อง ครั้งที่ 11 ร่วมกับผู้มีจิตสาธารณะ จิตอาสาจำนวน 107 ท่าน เพื่อใช้เวลา3 ชั่วโมง ผลิตตุ๊กตาถุงเท้าที่ทำมาจากใยข้าวโพด เส้นใยพิเศษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายเมื่อหมดอายุการใช้งาน และ ยังกลายเป้นต้นข้าวโพดขึ้นมาใหม่ เรานำเข้ามาจากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งมีแห่งเดียวในประเทศไทยทำให้ได้ตุ๊กตาข้าวโพดเหล่านี้มอบให้น้องๆเด็กพิการทางสมองและการเคลื่อนไหว ในมูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ จ.นนทบุรี (CCD)

         องค์การเวิร์ลแชร์ขอขอบคุณ คณบดีคณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหวิทยาลัย  หัวหน้าภาควิชาภาษาเกาหลี ฝ่ายอาคาร ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในความอนุเคราะห์สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ และขอบคุณจิตอาสาทุกท่านที่เข้าร่วมทำกิจกรรมครั้งนี้อย่างพร้อมเพียงกัน

           

ที่อยู่

770/16 พาทิโอ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Address

770/16 Patio, Pattanakarn Road, Soi Pattanakarn 38, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Contact

+662-000-4225

+662-000-4225

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์