English | 한국

Login

Forgot password

โครงการอุปภัมถ์ 1:1 นครราชสีมา ส่งท้ายปี 2561

เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม ที่ผ่านมา ทางองค์การเวิร์ลแชร์ได้เดินทางไปมอบอุปกรณ์การเรียน

ของกิน ของใช้ ในครอบครัวเด็กที่เราอุปภัมถ์ในเขตอำเภอปักธงชัย อำเภอเมือง อำเภอขามสะแกแสง

จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 80 คน นับเป็นกิจกรรมสุดท้ายส่งท้ายปี 2561 ซึ่งได้มีของขวัญพิเศษให้กับน้องๆ

ทุกคนรวมอยู่ด้วย  ขอขอบคุณคณะครูที่เป็นผู้ประสานงานในพื้นที่เป็นอย่างสูงที่อำนวยความสะดวกให้กับทีมงานของเรา

   

 

   

ที่อยู่

770/16 พาทิโอ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Address

770/16 Patio, Pattanakarn Road, Soi Pattanakarn 38, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Contact

+662-000-4225

+662-000-4225

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์