English | 한국

Login

Forgot password

มอบสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ด่านตรวจคนเข้าเมืองและสถานีตำรวจเชียงของ

ภาพกิจกรรม มอบสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องอุปโภค เครื่องบริโภค ประจำไตรมาส 4

คุณฮีซอง  ชอย ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ องค์การเวิร์ลแชร์ สำนักงานประเทศไทย

ได้เดินทางพร้อมกับทีมงานไปมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ทำความสะอาด และเครื่องอุปโภค บริโภค สำหรับผู้ต้องขัง

ด่านตรวจคนเข้าเมือง และสถานีตำรวจ ดำบลเชียงของ อ.เชียงแสน จ. เชียงราย สำหรับการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

และการสงเคราะห์ผู้ต้องขังที่ถูกดำเนินคดีในการลักลอบเข้าเมืองผิดกฏหมาย ซึ่งล้วนแต่ประสพปัญหาความยากจน ความแล้นแค้น 

ความทุกข์ยากลำบากในประเทศต้นทาง จึงนำไปสู่การลักลอบเข้าเมืองผิดกฏหมาย หลังจากนั้นจะถูกดำเนินคดีและผลักดันกลับประเทศต้นทางต่อไป

      

             

 

 

ที่อยู่

770/16 พาทิโอ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Address

770/16 Patio, Pattanakarn Road, Soi Pattanakarn 38, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Contact

+662-000-4225

+662-000-4225

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์