English | 한국

Login

Forgot password

พิธีมอบทุนการศึกษาอีจูยง 2018 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิธีมอบทุนการศึกษาอีจูยง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา2561 จำนวน 6 ทุน

รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนประจำปี 2561 ดังนี้

1. นายศุภกิจ  เฟื่องชงมณี

2. นายจตุรพล โพธิ์อ่อน

3. นายสัญชัย อนันต์ศักดากุล

4. นางสาวอัจฉรา  เสาวคนธ์

5. นางสาวอภิสรา  หิรัญชาติ

6. นางสาวสาริศา  เซียงนอก

พิธีมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ได้เกียรติจากอาจารย์ลีเฮยอง  อาจารย์สุภาพร บุญรุ่ง และ ผศ. ดร. ดังกมล ณ ป้อมเพชร รองอธิการบดีคณะอักษรศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสักขีพยานรับมอบเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

  

  

   

  

 

ที่อยู่

770/16 พาทิโอ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Address

770/16 Patio, Pattanakarn Road, Soi Pattanakarn 38, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Contact

+662-000-4225

+662-000-4225

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์