English | 한국

Login

Forgot password

มอบข้าวสารช่วยเหลือโรงเรียน แคมป์ผู้ลี้ภัย แม่ลา จ.ตาก

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2018 ที่ผ่านมา ทางองค์การเวิร์ลแชร์ได้เป็นผู้ประสานงานมอบข้าวสารจำนวน 148 กระสอบ ( 6000 กิโลกรัม)

ให้กับ Kathoolei Karen Baptist Bible School & College ตั้งอยู่ที่ แคมป์ผู้ลี้ภัย แม่ลา อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัย น้ำท่วมโรงเรียนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยมี Dr. Saw Kwa Lah Htoo เป็นผู้รับมอบ จากคุณฮีซอง ชอย ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมกับนักเรียนทุกคน

  

  

     

ที่อยู่

770/16 พาทิโอ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Address

770/16 Patio, Pattanakarn Road, Soi Pattanakarn 38, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Contact

+662-000-4225

+662-000-4225

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์