English | 한국

Login

Forgot password

มอบห้องสมุด มอบโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองไผ่

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ทาง คุณฮีซอง    ชอย ผู้อำนวยการองค์การเวิร์ลแชร์ส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ได้เดินทางไปทำพิธีมอบห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  นครราชสีมาเขต 5 โดยมีท่านรองผู้อำนวยการเขต นายชโลม  ตรีศักดิ์  เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมตัวแทนผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่   องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเกษตร ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมพิธีในครั้งนี้

    

  

ที่อยู่

770/16 พาทิโอ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Address

770/16 Patio, Pattanakarn Road, Soi Pattanakarn 38, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Contact

+662-000-4225

+662-000-4225

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์