English | 한국

Login

Forgot password

กิจกรรมของอาสาสมัครเยาวชนจากเยฮัง ประเทศเกาหลี

        องค์การเวิร์ลแชร์ได้ทำจัดหาสถานที่ และกิจกรรมร่วมกับอาสาสมัครเยาวชนจากเยฮัง ประเทศเกาหลี ในวันที่ 13-16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่ขององค์การเวิร์ลแชร์และอาสาสมัครเยาวชนจากเยฮัง เดินทางไปจัดกิจกรรมที่โรงเรียน 2 แห่ง อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย ได้แก่

1. โรงเรียนชุมชนบ้านกู่    2. โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ  (www.facebook.com/HangtamCr2)

     กิจกรรมครั้งนี้ประกอบไปด้วย  การทาสีอุปกรณ์เด็กเล่น กำแพง แธงค์น้ำ การละเล่นพื้นบ้านเช่นการดีดลูกแก้ว ขี่ม้าส่งเมือง การเล่นดนตรีไทย การเต้นรำ การสอนภาษา และอื่นๆ น้องๆ ในโรงเรียนทั้ง  แห่ง มีความสุขสนุกสนาน และได้รับประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง น้องๆ และอาสาสมัคร ได้รับประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ผ่านศิลปะ วัฒนธรรมและภาษาทั้งไทยและเกาหลี สามารถสื่อสารกันผ่านกิจกรรมได้เป็นอย่างดี

   องค์การเวิร์ลแชร์ ในประเทศไทย ขอขอบคุณอาสาสมัครเยาวชนจากเยฮังประเทศเกาหลี ที่ได้นำความสุขมามอบแก่น้องๆ ในประเทศไทย

"เด็กจะเติบโตได้อย่างงดงามในที่ที่เต็มไปด้วยความรัก"#WorldShare.

 

 

ที่อยู่

770/16 พาทิโอ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Address

770/16 Patio, Pattanakarn Road, Soi Pattanakarn 38, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Contact

+662-000-4225

+662-000-4225

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์