English | 한국

Login

Forgot password

มอบของใช้ที่จำเป็นแก่ผู้ต้องขังที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง จ. เชียงราย

มอบของใช้จำเป็นกับผู้ต้องขังที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 หลังจากมอบอุปกรณ์และเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเด็กๆ ทีมหมูป่าอคาเดมี่ ทางองค์การเวิร์ลแชร์ยังได้นำสิ่งของเครื่องใช้ประจำวันสำหรับผู้ต้องขังในด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

"แม้ว่าจะขาดแคลนสิ่งของ แต่เราจะไม่ขาดแคลนน้ำใจ"

เป็นอีกหนึ่งข้อความ เพื่อส่งไปยังผู้ต้องขัง ที่ได้รับสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ว่าเรามีความยินดีอย่างยิ่งในการช่วยเหลือผู้ต้องขังทุกท่าน

  

 

ที่อยู่

770/16 พาทิโอ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Address

770/16 Patio, Pattanakarn Road, Soi Pattanakarn 38, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Contact

+662-000-4225

+662-000-4225

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์