English | 한국

Login

Forgot password

การพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม "บบร" บ้าน โบสถ์ โรงเรียน ที่ หนองไผ่ โคราช

มูลนิธิเวิร์ลแชร์ ร่วมพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม

ในสหัสวรรตที่ 20เราคงคุ้นเคยกับการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ หรือ“บวร”(บ้าน+วัด+โรงเรียน) โดยทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาด้านการศึกษาของชุมชน นำไปสู่การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และ ขับเคลื่อนเป็นกระบวนการไปสู่ความยั่งยืน

ทางมูลนิธิเวิร์ลแชร์เราขอนำเสนอโครงการที่ได้รับความร่วมมือกับภาคีสัมพันธ์ ในฐานะที่เป็นองค์การคริสตชนสัมพันธ์ เราได้รับการประสานงานกับบ้าน โบสถ์ โรงเรียน ในชุมชนบ้านหนองไผ่ อ.ขามสะแกแสง จ. นครราชสีมา โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน ผู้นำคริสตจักร และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ เข้ามาร่วมการบริหารและจัดการการแจกทุนการศึกษาทุกครั้งและเห็นการสนับสนุนช่วยเหลือกันในกิจกรรมแจกทุนของมูลนิธิฯ และ นำไปสู่การพัฒนาจัดตั้งกองทุนการศึกษาของเด็ก โดยสามารถส่งเสริมการศึกษาให้เด็กในระดับชั้นที่สูงขึ้น ถึงแม้ต้องย้ายโรงเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา

เป็นโครงการที่เพิ่มศักยภาพของชุมชนในระดับปฏิบัติการไปจนถึงขั้นจัดการตนเองได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งจะมีมูลนิธิเวิร์ลแชร์ คณะครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่ และ ผู้ใหญ่บ้านในชุมชน เป็นพี่เลี้ยง จนถึงช่วยเหลือตนเองได้

 

 

ที่อยู่

770/16 พาทิโอ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Address

770/16 Patio, Pattanakarn Road, Soi Pattanakarn 38, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Contact

+662-000-4225

+662-000-4225

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์