English | 한국

Login

Forgot password

มอบทุนการศึกษา 1:1 ให้เด็กยากจนในอ. ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา จำนวน 80 คน

 

เมื่อวันที่ 18-19 กรกฏาคมที่ผ่านมา ทางมูลนิธิเวิร์ดแชร์ ได้เดินทางไปมอบทุนการศึกษาแก่เด็กยากจน ในพื้นที่อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนคราราชสีมา จำนวน 80 ทุน พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค รวมทั้งสินจำนวน 150,000 บาท สำหรับเด็กและครอบครัวใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นการลดรายจ่ายให้กับครอบครัวเด็ก ในครั้งนี้ได้รับการช่วยเหลือจากโรงเรียนบ้านหนองไผ่ โรงเรียนบ้านบุตะโก และ พันธมิตรในพื้นที่เป็นอย่างดี

   

   

   

 

 

       

 

 

                                                                                                                                                  

 

 

      

ที่อยู่

770/16 พาทิโอ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Address

770/16 Patio, Pattanakarn Road, Soi Pattanakarn 38, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Contact

+662-000-4225

+662-000-4225

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์