English | 한국

Login

Forgot password

มอบทุนการศึกษา 1:1 ให้เด็กยากจนในอ. ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา จำนวน 80 คน

 

เมื่อวันที่ 18-19 กรกฏาคมที่ผ่านมา ทางมูลนิธิเวิร์ดแชร์ ได้เดินทางไปมอบทุนการศึกษาแก่เด็กยากจน ในพื้นที่อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนคราราชสีมา จำนวน 80 ทุน พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค รวมทั้งสินจำนวน 150,000 บาท สำหรับเด็กและครอบครัวใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นการลดรายจ่ายให้กับครอบครัวเด็ก ในครั้งนี้ได้รับการช่วยเหลือจากโรงเรียนบ้านหนองไผ่ โรงเรียนบ้านบุตะโก และ พันธมิตรในพื้นที่เป็นอย่างดี

   

   

   

 

 

       

 

 

                                                                                                                                                  

 

 

      

ที่อยู่

168 หมู่บ้านไทม์โฮม ซอยหัวหมาก 21 ถนนหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240

Address

168 Time Home, Huamark Road Soi 21, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240

Contact

+66-2187-2214

+66-2187-2214

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์