English | 한국

Login

Forgot password

มอบ Corny Doll ตัวแทนแห่งความรักให้เด็กเชียงราย

 

1    2

3     4

 

      พวกเราได้จัด Corny Doll Campaign หลายครั้ง ในครั้งนี้เราจึงได้รวบรวมตุ๊กตาที่เหล่าอาสาสมัครทำไปมอบให้แก่เด็กๆ ในเชียงรายในวันที่ 20-21 มิถุนายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมาค่ะ ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็กบ้านป่าบง และโรงเรียนบ้านสันโค้ง ตำบลแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยนักเรียนที่นี่ส่วนใหญ่มีฐานะยากจนถึงปานกลาง เป็นชาวเขาและไม่ค่อยได้รับการดูแลจากครอบครัว เมื่อเราได้ไปมอบตุ๊กตาที่นั่น เด็กๆ ต่างก็รู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่จะได้รับตุ๊กตาสีสันสดใสที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน คุณครูเองก็รู้สึกขอบคุณเมื่อทราบที่มาของตุ๊กตาเหล่านี้  ขอขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านที่มาทำตุ๊กตาให้แก่เด็กด้อยโอกาสนะคะ สำหรับสถานที่ต่อไปที่เราจะเดินทางไปมอบให้นั้น เป็นที่ไหน ฝากติดตามกันด้วยนะคะ 

 

5     6

7

26/06/2017

ที่อยู่

770/16 พาทิโอ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Address

770/16 Patio, Pattanakarn Road, Soi Pattanakarn 38, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Contact

+662-000-4225

+662-000-4225

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์