English | 한국

Login

Forgot password

อุปถัมภ์เด็กยากจนในนครราชสีมา

 

             โครงการรับอุปถัมภ์เด็ก หรือ Child sponsorship ถือเป็นโครงการใหญ่ของเวิร์ลแชร์ที่ให้ความช่วยเหลือเด็กหลายคนในประเทศไทย โดยมีเด็กที่ได้รับการอุปถัมภ์ในจังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบันถึง 71 คน ซึ่งเมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าฯ ได้เดินทางไปมอบของขวัญให้แก่เด็กๆ ที่โคราช โดยในครั้งนี้ ได้สนับสนุน ข้าว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนม นม สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน โต๊ะ กระเป๋านักเรียน กระติกน้ำ ถุงเท้านักเรียน ปืนฉีดน้ำ และทุนการศึกษาจำนวนหนึ่ง ให้แก่เด็กๆ โดยได้พิจารณาให้เหมาะสมกับช่วงปิดเทอม และเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง

             เมื่อได้พบปะและได้พูดคุยกับเด็กนักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง ทุกคนต่างมีความยินดีและมีความสุขที่ได้รับการอุปการะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งของที่สนับสนุนให้ทุกครั้งนั้น มีประโยชน์และจำเป็นต่อครอบครัว สามารถลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว เด็กและครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เด็กมีการพัฒนามากขึ้น    

 

1   2

3   4

5   6

           

           อย่างไรก็ดี เวิร์ลแชร์ได้มีความพยายามที่จะเน้นย้ำและให้ความสำคัญต่อพัฒนาการของเด็ก เนื่องจากว่าในส่วนของการอุปการะนั้น เป็นเพียงการช่วยเหลือทางด้านการอยู่อาศัยและการศึกษา แต่ในด้านจิตใจและความประพฤตินั้น ต้องได้รับความร่วมมือและการอบรมจากผู้ปกครองและครู หากมีการสนับสนุนทั้งสองด้านควบคู่กันไป เวิร์ลแชร์เชื่อว่า เด็กทุกคนจะสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีอนาคตที่ดี และเป็นคนดีได้ 

 

7  

 

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2560

ที่อยู่

770/16 พาทิโอ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Address

770/16 Patio, Pattanakarn Road, Soi Pattanakarn 38, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Contact

+662-000-4225

+662-000-4225

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์