English | 한국

Login

Forgot password

มอบทุนให้เด็กโคราชกว่า 70 คน

 

             เมื่อวันที่ 18-20 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา องค์การเวิร์ลแชร์ ประเทศไทย ได้เดินทางไปมอบทุนการศึกษาตามโครงการรับอุปถัมภ์เด็ก (Child Sponsorship) ที่จังหวัดนครราชสีมา โดยในครั้งนี้  มีเด็กที่ดีรับทุนกว่า 70 คน โดยเป็นเด็กจากหลากหลายพื้นที่ เช่น อ.เมือง, อ.ปักธงชัย, อ.ขามสะแกแสง เป็นต้น โดยสิ่งของที่นำมามอบให้ในครั้งนี้ เป็นเครื่องอุปบริโภคบริโภคพื้นฐานที่จำเป็นต่อเด็กๆ และครอบครัว ได้ ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป นม ผงซักฟอก ผ้าเช็ดตัว ขนม น้ำผลไม้ แป้ง ฯลฯ รวมทั้งเงินสนับสนุนจำนวนหนึ่ง เพื่อใช้สนับสนุนทางการศึกษาให้เด็กๆ

 

1  2

3  4

 

              นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่ยังได้ทำการสำรวจเก็บข้อมูลเด็กที่มีฐานะยากจนในโรงเรียนบ้านบุตะโก ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง และพบว่าเด็กส่วนใหญ่นั้นจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ เนื่องจากมีฐานะทางบ้านที่ยากจน ครอบครัวแตกแยก ขาดความอบอุ่น ฯลฯ ซึ่งจากการสำรวจในครั้งนี้จะนำไปสู่ความช่วยเหลือต่อไปในอนาคต โดยเวิร์ลแชร์มีความมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนเด็กด้อยโอกาสให้มากที่สุด เพื่ออนาคตที่ดีของเขาเหล่านั้น โดยในปัจจุบันมีเด็กที่เราให้การดูแลอยู่ในหลายจังหวัดของประเทศไทย ได้แก่ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ อุบลราชธานี เป็นต้น ซึ่งโครงการรับอุปถัมภ์เด็กนี้เป็นโครงการที่ให้การสนับสนุนเด็กแบบ 1 ต่อ 1 คือ ผู้สนับสนุน 1 คน ต่อ เด็ก 1 คน โดยให้การสนับสนุนจนกว่าเด็กจะจบมัธยมการศึกษาปีที่ 6 

 

5  7

6

 

ที่อยู่

770/16 พาทิโอ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Address

770/16 Patio, Pattanakarn Road, Soi Pattanakarn 38, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Contact

+662-000-4225

+662-000-4225

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์