English | 한국

Login

Forgot password

พนักงานบริษัท Thomson Reuters ร่วม Corny Doll Campaign

             

  วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2559 พนักงานบริษัท Thomson Reuters ประเทศไทย จำนวนกว่า 41 ท่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรม Corny Doll Campaign กับองค์การเวิร์ลแชร์ โดยจุดประสงค์ในการจัดคือเพื่อเป็นการทำความดีถวายแก่ในหลวงรัชกาลที่ 9 นั่นเอง

 

  1     2

ก่อนที่จะทำตุ๊กตาก็รับชมวีดีโอของเวิร์ลแชร์ก่อน

3     4

เริ่มทำตุ๊กตากันแล้วว

5     6

    ึ7     8   

 ใกล้เสร็จกันแล้ววว

 

          โดย Corny Doll Campaign ครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกขององค์การเวิร์ลแชร์ ประเทศไทย ที่ได้มีโอกาสจัดแคมเปญนี้นอกสถานที่ โดยในวันงานมีเจ้าหน้าที่ทั้งไทยและเกาหลีใต้ได้เดินทางไปที่บริษัท Thomson Reuters เพื่อที่จะสอนการทำตุ๊กตา Corny Doll ให้แก่พนักงานจิตอาสากว่า 41 คน ซึ่งพนักงานแต่ละคนก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำตุ๊กตาให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อให้เด็กๆ ได้เล่น ซึ่งตุ๊กตาทั้งหมดนี้เราจะนำไปมอบให้แก่เด็กๆ ด้อยโอกาสในต่างจังหวัดต่อไป ขอขอบพระคุณพนักงานบริษัท Thomson Reuters ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแบ่งปันและช่วยเหลือเด็กๆ ผ่านเวิร์ลแชร์     

 

10     11

 

 

Thank you^^

 

 

ที่อยู่

770/16 พาทิโอ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Address

770/16 Patio, Pattanakarn Road, Soi Pattanakarn 38, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Contact

+662-000-4225

+662-000-4225

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์