English | 한국

Login

Forgot password

แบ่งปันความหวังให้แก่เด็กโคราช 64 ชีวิต

       

        วันที่ 23-24 พฤศจิกายน พงศ.2559 ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่องค์การเวิร์ลแชร์ได้เดินทางไปมอบทุนในโครงการรับอุปถัมภ์เด็กในจังหวัดนคราชสีมา โดยได้สนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กและครอบครัว ได้แก่ ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว โต๊ะทำการบ้าน ข้าวสาร นม บะหมี่กึ่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง ผงซักฟอก สมุด สีไม้ ขนม กระปุกออมสิน ยาสีฟัน เป็นต้น รวมทั้งเงินสนับสนุนการศึกษาจำนวนหนึ่งหนึ่ง

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง

1 2

3 4

โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์  ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง

5 6

7

พื้นที่อื่นๆ 

8 9

10 11

          องค์การเวิร์ลแชร์ได้ริเริ่มดำเนินโครงการรับอุปถัมภ์เด็กแบบ 1:1 (1:1 Child Sponsorship) ในจังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่ พ.ศ.2559 จากการลงสำรวจและเก็บข้อมูลในระยะเวลาที่ผ่านมา ได้มีโอกาสพบปะกับเด็กและครอบครัวที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือจำนวนมาก ทำให้ปัจจุบันมีเด็กในโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งสิ้นกว่า 64 คน และจะขยายจำนวนเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต โดยเด็กที่ได้ทำการสนับสนุน ส่วนใหญ่เป็นเด็กกำพร้า เจ็บป่วยและขาดแคลนคุณทรัพย์ โดยในพิธีมอบทุน องค์การเวิร์ลแชร์ได้มีโอกาสปะผู้ปกครองและชาวบ้านเพื่อพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การเวิร์ลแชร์และโครงการต่างๆ โดยโครงการรับอุปถัมภ์นี้เป็นโครงการระยะยาวเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ยากจนจนกว่าเด็กจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรืออายุครบ 18 ปี เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กมีโอกาสทางการศึกษาและสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ในอนาคต 

ที่อยู่

770/16 พาทิโอ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Address

770/16 Patio, Pattanakarn Road, Soi Pattanakarn 38, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Contact

+662-000-4225

+662-000-4225

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์