English | 한국

Login

Forgot password

'ต้นไม่ริมน้ำ' บ้านเอื้อเฟื้อแห่งใหม่ในโคราช

 

       5

 

         เมื่อเดือนตุลาคม พงศ.2559 ที่ผ่านมา องค์การเวิร์ลแชร์ได้ก่อตั้งบ้านเอื้อเฟื้อ(Grouphome) ในจังหวัดนครราชสีมา โดยบ้านเอื้อเฟื้อนี้มีชื่อว่า “ต้นไม้ริมน้ำ” โดยมีเด็กผู้หญิงอาศัยอยู่ในบ้านทั้งหมด 5 คน และมีพี่เลี้ยงดูแล 1 คน เป็นผู้ดูแลเสมือนมารดา เพื่อให้เด็กได้รับความอบอุ่นเหมือนครอบครัว

1

3

 

          โครงการบ้านเอื้อเฟื้อเป็นโครงการสนับสนุนเด็กที่มีปัญหาทางครอบครัวและขาดแคลนคุณทรัพย์ โดยบ้านเอื้อเฟื้อแต่ละหลังจะมีเด็ก 5-10 คนในบ้าน โดยทีพี่เลี้ยงดูแลบ้านละ 1 คน ดูแลเด็กเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน โดยองค์การเวิร์ลแชร์จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในบ้าน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการศึกษา การดำรงชีวิต ค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทาง ฯลฯ จนกว่าเด็กจะมีอายุครบ 18 ปี ซึ่งบ้านเอื้อเฟื้อต้นไม้ริมน้ำนี้เป็นบ้านเอื้อเฟื้อแห่งที่ 4 ในประเทศไทย โดยมีบ้านเอื้อเฟื้อที่จังหวัดอุบลราชธานี 2 แห่ง และในสมุทรปราการอีก 1 แห่ง

5

ที่อยู่

770/16 พาทิโอ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Address

770/16 Patio, Pattanakarn Road, Soi Pattanakarn 38, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Contact

+662-000-4225

+662-000-4225

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์