English | 한국

Login

Forgot password

มอบปฏิหาริย์ผ่านโครงการรับอุปถัมภ์เด็ก

โครงการรับอุถัมภ์เด็ก หรือ Child Sponsorship เป็นโครงการสนับสนุนเด็กยากจนในระยะยาว ในทุกๆ ดือน จนกว่าเด็กจะมีอายุครบ 18 ปี โดยในประเทศไทยมีเด็กในโครงการนี้ถึง 200 คน และเวิร์ลแชร์มีแผนที่จะขยายความเชื่อเหลือไปอีกในหลายพื้นที่ เนื่องจากยังมีเด็กจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือและการสนับสนุน ท่านเองก็สามารอุปถัมภ์เด็กผ่านโครงการนี้ได้ 

 

ที่อยู่

770/16 พาทิโอ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Address

770/16 Patio, Pattanakarn Road, Soi Pattanakarn 38, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Contact

+662-000-4225

+662-000-4225

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์