English | 한국

Login

Forgot password

อุปถัมภ์เด็ก 23 คนในโคราช

         เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2559 องค์การเวิร์ลแชร์ ประเทศไทย นำโดย คุณโดกยอง คิม ผู้อำนวยการฯ องค์การเวิร์ลแชร์สำนักงานประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ฯ ได้เดินทางไปสนับสนุนโครงการรับอุปถัมภ์เด็ก (Child Sponsorship) ในจังหวัดนครราชสีมา โดยปัจจุบันมีเด็กในโครงการในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งหมด 23 คน ซึ่งโครงการนี้เป็นรูปแบบการสนับสนุนแบบ 1 ต่อ 1 คือ ผู้สนับสนุน 1 คน สนับสนุนเด็ก 1 คน โดยเป็นการสนับสนุนเด็กที่มีฐานะยากจน แบบต่อเนื่อง จนกว่าเด็กจะอายุครบ 18 ปี เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กมีชีวิตที่ดีขึ้นและมีโอกาสได้เรียนหนังสือ และจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต

1

2    3

         โดยเราได้ทำการสนับสนุนเด็กและครอบครัว โดยการมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น โดยในครั้งนี้ ได้แก่ ผ้าห่ม นม ข้าวสาร สบู่ แชมพู แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ฝงซักฟอก ปลากระป๋อง สีไม้ สมุดวาดรูป รวมทั้งเงินสนับสนุน ซึ่งล้วนจำเป็นต่อเด็กและครอบครัวทั้งสิ้น ซึ่งถือเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัว และช่วยสนับสนุนเด็กในด้านการเรียนด้วย โดยเด็กในโครงการรับอุปถัมภ์เด็กนี้ เป็นเด็กที่มีฐานะยากจน มีปัญหาทางครอบครัว และมีความเดือดร้อน ฯลฯ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือ โดยองค์การเวิร์ลแชร์ได้ริเริ่มโครงการนี้ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในปีนี้ และจะขยายความช่วยเหลือต่อไปในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัด เนื่องจากยังมีเด็กที่ยังเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลืออีกเป็นจำนวนมาก

4

         องค์การเวิร์ลแชร์ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่ได้อุปการะช่วยเหลือเด็กในประเทศไทย หากท่านใดสนใจที่จะช่วยเหลือเด็กในโครงการรับอุปถัมภ์เด็กกับองค์การเวิร์ลแชร์ สามารถติดต่อเราได้ที่องค์การเวิร์ลแชร์ สำนักงานประเทศไทย เราจะยินดีอย่างยิ่ง

6

ที่อยู่

770/16 พาทิโอ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Address

770/16 Patio, Pattanakarn Road, Soi Pattanakarn 38, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Contact

+662-000-4225

+662-000-4225

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์