English | 한국

Login

Forgot password

ค่ายเวิร์ลแชร์อาสาสมัครไทยไปต่างประเทศ ครั้งที่ 1

 

Miracle Camp

“Your passion makes better world !!”

1

                องค์การเวิร์ลแชร์(Worldshare) เป็นองค์การไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งขึ้น ณ ประเทศเกาหลีใต้ ทำงานเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ที่เดือดร้อนกว่า 25 ประเทศทั่วโลกในหลากหลายด้านหลากหลายโครงการ เช่น การศึกษา อาหาร น้ำสะอาด โรคภัยไข้เจ็บ การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน เช่น ภัยพิบัติ สงคราม เป็นต้น โดยที่ผ่านมา องค์การเวิร์ลแชร์ สำนักงานใหญ่ประเทศเกาหลีใต้ ได้ทำการส่งทีมอาสาสมัครชาวเกาหลีใต้ไปในหลากหลายประเทศทั่วโลก เพื่อการช่วยเหลือแบ่งปันที่ทั่วถึงผู้คนที่กำลังเดือดร้อนในทุกๆ มุมโลก

             องค์การเวิร์ลแชร์ สาขาประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของพลังอาสาสมัครจึงได้จัดทำโครงการ “ค่ายเวิร์ลแชร์อาสาสมัครไทยไปต่างประเทศ” ขึ้นเป็นครั้งแรก ถือเป็น “Miracle Camp” เพราะเราเชื่อว่าพลังของเหล่าจิตอาสานี้จะสามารถสร้าง “ปาฏิหาริย์” เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้นได้ โดยเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ คือ การทำงานอาสาสมัครในพื้นที่ทุรกันดารที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ โดยเราจะทำการรวบรวมเหล่านิสิต นักศึกษาจิตอาสาไทย ซึ่งถือเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ เดินทางไปทำกิจกรรมอาสาที่ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศกัมพูชา โดยเหล่าจิตอาสาจะได้มีโอกาสทำกิจกรรมอาสาร่วมกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนและหมู่บ้านพื้นที่ยากจน ณ เมืองศรีโสภณ ประเทศกัมพูชา โดยกิจกรรมที่จิตอาสาต้องปฏิบัติภายในค่าย ได้แก่ การสอน เช่น ภาษาอังกฤษ ศิลปะ ออกกำลังกาย สุขศึกษา ฯลฯ ให้แก่เด็กนักเรียน เลี้ยงอาหารกลางวันฟรี ทำความสะอาด ฟื้นฟู ทาสี โรงเรียน ปลูกผัก กิจกรรมนันทนาการ ได้แก่ การแสดง เล่นเกม มินิโอลิมปิก ฯลฯ และจิตอาสาที่เข้าร่วมทุกคน ยังได้มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวไปยังเมืองเสียมราฐ เพื่อเยี่ยมชมนครวัด มรดกโลกของกัมพูชาซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอีกด้วย

2  

3

4  

5

6

ึ7

 

            องค์การเวิร์ลแชร์ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาไทยที่มีหัวใจอาสา เข้าร่วมค่ายเวิร์ลแชร์อาสาสมัครไทยไปต่างประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 เป็นเวลาทั้งหมด 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 20-26 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ เมืองศรีโสภณ ประเทศกัมพูชา โดยค่าสมัครเข้าร่วมค่ายท่านละ 7,500 บาท ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างในการเดินทาง ที่พัก อาหาร ทำกิจกรรม ค่าเข้าชม เสื้อค่าย ฯลฯ โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมจากองค์การเวิร์ลแชร์ เพื่อเป็นเกียรติและที่ระลึกว่า ท่านได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีและแบ่งปันเพื่อสังคมร่วมกับองค์การเวิร์ลแชร์ NGO นานาชาติมาแล้ว

88

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ได้ประสบการณ์การทำงานอาสาสมัครในต่างประเทศ
  2. มีโอกาสแลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรม เพื่อต้อนรับประชาคมอาเซียน
  3. ได้รู้จักเพื่อนใหม่ มิตรภาพใหม่ๆ ในต่างแดน
  4. เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความสามัคคี ความกล้าแสดงออก
  5. ได้มีโอกาสท่องเที่ยวนครวัด เสียมราฐ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม

  1. นิสิต นักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
  2. มีพาสปอร์ตที่มีวันหมดอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
  3. มีจิตอาสา ชอบงานบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม รักเด็ก
  4. มีความตั้งใจจริงที่จะเข้าร่วมค่าย มีความอดทน

วิธีการสมัคร

1. ส่งอีเมลแนะนำตัวเองตามสไตล์ของคุณ มาที่ worldshare.th2@gmail.com  โดยเนื้อหาประกอบไปด้วย

           - ข้อมูลส่วนตัว  วันเกิด อายุ

           - ข้อมูลติดต่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล

           - ข้อมูลการศึกษา มหาวิทยาลัย คณะ ชั้นปี ความสามารถพิเศษ

           - ข้อมูลบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกฉิน เบอร์โทรศัพท์

           - อธิบายเหตุผลที่เข้าร่วม ประสบการณ์งานด้านอาสาสมัคร และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากค่าย

*หมดเขตรับสมัครวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2559

2. ชำระเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 234-4-68759-1 ชื่อบัญชี โดกยอง คิม(Dokyung Kim)

3. องค์การเวิร์ลแชร์ทำการตรวจสอบและแจ้งยืนยันการสมัคร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ องค์การเวิร์ลแชร์ 02-187-2214 หรือ 098-382-9747  Facebook : Worldshare Thailand

ที่อยู่

770/16 พาทิโอ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Address

770/16 Patio, Pattanakarn Road, Soi Pattanakarn 38, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Contact

+662-000-4225

+662-000-4225

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์