English | 한국

Login

Forgot password

ชมรมอาสาฯ Congo มอบแสงสว่างให้แก่เด็กๆ ในแทนซาเนีย

    มรมอาสาฯ  Congo บริจาคเงินเพื่อซื้อตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์ให้แทนซาเนีย

1

             ขอขอบพระคุณ ชมรมอาสามัคร Congo โรงเรียนมัธยมปลายพูกิล ที่ได้มอบเงินบริจาคให้แก่เวิร์ลแชร์ เพื่อซื้อตะเกียงไฟแสงอาทิตย์เพื่อมอบให้แก่เด็กๆ และชาวบ้านในประเทศแทนซาเนีย 

                       2

 

            โดยคำว่า  Con จาก Congo นั้นเป็นภาษาสเปนที่แปลว่า ด้วยกัน, ร่วมกัน (together) ส่วนคำว่า go นั้นมาจากภาษาอังกฤษที่แปลว่า ไป รวมกันจึงมีความหมายว่า ไปด้วยกัน(Go together) โดยชมรม Congo นี้เป็นชมรมอาสาสมัครของโรงเรียนมัธยมปลายพูกิล ซึ่งได้ร่วมให้การสนับสนุนโครงการบ้านเอื้อเฟื้อของเวิร์ลแชร์มาตลอด 3 ปี แต่ในปีนี้ทางชมรมได้บริจาคเงินให้แก่เวิร์ลแชร์เพื่อนำไปซื้อตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่เด็กและชาวบ้านในประเทศแทนซาเนีย แอฟริกาตะวันตก เนื่องจากบางครอบครัวที่ยากจน ไม่มีไฟฟ้าใช้ เด็กๆ จึงไม่สามารถทำงานบ้านหรืออ่านหนังสือในเวลากลางคืนได้ โดยองค์การเวิร์ลแชร์ได้ส่งต่อเงินบริจาคนี้ไปยังแทนซาเนีย ผ่านตะเกียง 40 อัน โดยบริจาคให้แก่ เด็กนักเรียนในโรงเรียน 20 คนและมอบให้แก่เด็กในโครงการบ้านเอื้อเฟื้อจำนวน 10 คน และมอบให้แก่ชาวบ้านที่มีความจำเป็นอีก 10 ครัวเรือน 

 

                        3

 

                          โดยที่มาของเงินบริจาคทั้งหมดนั้น มาจากน้ำพักน้ำแรงของสมาชิกชมรม Congo ที่ร่วมกันจำหน่ายชาไข่มุก ในช่วงพักเที่ยง ที่โรงเรียนตลอด 1 เทอม ทางองค์การเวิร์ลแชร์ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ สำหรับชมรม ห้างร้านหรือบริษัทใดที่ต้องการบริจาคตะเกียงแสงอาทิตย์ให้กับน้องๆ ในแอฟริกา สามารถบริจาคผ่านเวิร์ลแชร์ได้ค่ะ มาช่วยกันมอบแสงสว่างให้กับเด็กๆ ในแอฟริกากันค่ะ

 

4

 

 

 

 

5 กุมภาพันธ์ 2559

ที่อยู่

770/16 พาทิโอ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Address

770/16 Patio, Pattanakarn Road, Soi Pattanakarn 38, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Contact

+662-000-4225

+662-000-4225

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์