English | 한국

Login

Forgot password

พิธีเปิดสำนักงานเวิร์ลแชร์ ประจำประเทศไทย

1

          เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา เวิร์ลแชร์ ได้จัดพิธิเปิดสำนักงานประจำประเทศไทย โดยมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมแสดงความยินดีมากมาย ได้แก่ ผู้ก่อตั้งเวิร์ลแชร์ ประธานเวิร์ลแชร์ภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ หัวหน้าสมาคมเกาหลีในประเทศไทย และผู้ร่วมงานท้องถิ่น ฯลฯ รวมทั้งมีการแสดงจากเด็กในโครงการบ้านเอือเฟื้อ ภายในงานได้มีการแนะนำเกี่ยวกับองค์การเวิร์ลแชร์ โครงการ การทำงาน จุดประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รู้จักเวิร์ลแชร์มากยิ่งขึ้น และนอกจากนี้ผู้อำนวยการเวิร์ลแชร์ประจำประเทศไทยได้มีการกล่าวถึงแผนการดำเนินงานในปี 2559 เพื่อเป็นการประกาศถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจขององค์การเวิร์ลแชร์ที่จะทำงานเพื่อสนับสนุนเด็กและผู้ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือและต้องการที่จะขยายการทำงานให้ครอบคลุมหลายพื้นที่มากขึ้น ทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากปราศจากผู้สนับสนุน ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาโลกของเรากับเวิร์ลแชร์กันเถอะค่ะ

2 

4

6

7

3

 

 

วันที่ 9 ธันวาคม 2558

 

ที่อยู่

770/16 พาทิโอ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Address

770/16 Patio, Pattanakarn Road, Soi Pattanakarn 38, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Contact

+662-000-4225

+662-000-4225

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์