English | 한국

Login

Forgot password

เยี่ยมเด็กๆ ที่ประเทศลาว

แวะไป ສະບາຍດີ เด็กๆ ที่ประเทศลาว

ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา ทีมงานเวิร์ดแชร์ประเทศไทย (World Share Thailand) ได้มีโอกาสเดินทางไปพบปะกับเด็กๆ ที่เมืองปากเซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเด็กทั้งหมดนั้นได้รับการสนับสนุนจากเวิร์ดแชร์ทั้งในส่วนของโครงการบ้านเอื้อเฟื้อและโครงการรับอุปถัมภ์เด็ก

1

เมื่อเดินทางไปถึง พวกเราก็ได้มีโอกาสพูดคุย ร้องเพลงและแบ่งปันขนมให้กับเด็กๆ ถือว่าเป็นการพบกันที่แสนประทับใจ โดยมีของตอบแทนเป็นรอยยิ้มจากเด็กๆ ทุกคน เห็นแล้วหายเหนื่อยเลยค่ะ ตั้งใจเรียนนะคะ

2

แล้วเจอกันใหม่นะคะน้องๆ ....

 

ที่อยู่

770/16 พาทิโอ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Address

770/16 Patio, Pattanakarn Road, Soi Pattanakarn 38, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Contact

+662-000-4225

+662-000-4225

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์