English | 한국

Login

Forgot password

 • ร.ร.เดอะ สุโกศลอาสาทำตุ๊กตา Corny Doll

                เนื่องด้วยโรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ มีความห่วงใยและใส่ใจการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดกิจกรรม "ชาวสุโกศลอาสาทำตุ๊กตา Corny Doll เพื่อเด็กด้อยโอกาสทั่วประเทศไทย" ร่วมกับองคืการเวิร์ลแชร์ เนื่องจาก ตุ๊กตา Corny Doll นี้ผลิตมาจากถุงเท้าที่ทำ...

 • มอบทุนให้เด็กโคราชกว่า 70 คน

                 เมื่อวันที่ 18-20 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา องค์การเวิร์ลแชร์ ประเทศไทย ได้เดินทางไปมอบทุนการศึกษาตามโครงการรับอุปถัมภ์เด็ก (Child Sponsorship) ที่จังหวัดนครราชสีมา โดยในครั้งนี้  มีเด็กที่ดีรับทุนกว่า 70 คน โดยเป็นเด็กจากหลากหลายพื้นที่ เช่...

 • พนักงานบริษัท Thomson Reuters ร่วม Corny Doll Campaign

                  วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2559 พนักงานบริษัท Thomson Reuters ประเทศไทย จำนวนกว่า 41 ท่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรม Corny Doll Campaign กับองค์การเวิร์ลแชร์ โดยจุดประสงค์ในการจัดคือเพื่อเป็นการทำความดีถวายแก่ในหลวงรัชกาลที่ 9 นั่นเอง   &...

 • กิจกรรมอาสาทำตุ๊กตา Corny Doll ครั้งที่ 4

                    องค์การเวิร์ลแชร์ได้จัดกิจกรรมอาสาทำตุ๊กตา Corny Doll ในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 13.00-16.00 น. ที่ผ่านมา ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 แล้ว โดยได้เปิดรับอาสาสมัครจำนวน 30 คน เข้าร่วมในการทำตุ๊กตา โดยมีเจ้าหน้าที่...

 • ต่อบ้านเติมชีวิตให้เด็ก 3 พี่น้องในโคราช

              องค์การเวิร์ลแชร์ได้ช่วยเหลือหนึ่งครอบครัวในบ้านหนองไผ่ ตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยการสนับสนุนเงินเพื่อซ่อมแซมบ้านที่เก่าและผุพัง เพื่อให้เด็กๆได้อยู่อาศัยในบ้านที่ปลอดภัยและอบอุ่น          ...

 • 'ต้นไม่ริมน้ำ' บ้านเอื้อเฟื้อแห่งใหม่ในโคราช

                       เมื่อเดือนตุลาคม พงศ.2559 ที่ผ่านมา องค์การเวิร์ลแชร์ได้ก่อตั้งบ้านเอื้อเฟื้อ(Grouphome) ในจังหวัดนครราชสีมา โดยบ้านเอื้อเฟื้อนี้มีชื่อว่า “ต้นไม้ริมน้ำ” โดยมีเด็กผู้หญิงอาศัยอยู่ในบ้านทั้งหมด 5 คน และมี...

ที่อยู่

168 หมู่บ้านไทม์โฮม ซอยหัวหมาก 21 ถนนหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240

Address

168 Time Home, Huamark Road Soi 21, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240

Contact

+66-2187-2214

+66-2187-2214

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์