English | 한국

Login

Forgot password

 • พิธีมอบทุนการศึกษาอีจูยง 2018 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  พิธีมอบทุนการศึกษาอีจูยง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา2561 จำนวน 6 ทุน รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนประจำปี 2561 ดังนี้ 1. นายศุภกิจ  เฟื่องชงมณี 2. นายจตุรพล โพธิ์อ่อน 3. นายสัญชัย อนันต์ศักดากุล 4. นางสาวอัจฉรา  เสาวคนธ์ 5. นางสาวอภิสรา  หิรัญชาติ 6. นา...

 • มอบข้าวสารช่วยเหลือโรงเรียน แคมป์ผู้ลี้ภัย แม่ลา จ.ตาก

  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2018 ที่ผ่านมา ทางองค์การเวิร์ลแชร์ได้เป็นผู้ประสานงานมอบข้าวสารจำนวน 148 กระสอบ ( 6000 กิโลกรัม) ให้กับ Kathoolei Karen Baptist Bible School & College ตั้งอยู่ที่ แคมป์ผู้ลี้ภัย แม่ลา อ.ท่าสองยาง จ.ตาก เนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัย น้ำท่วมโรงเรียนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา...

 • กิจกรรมเย็บตุ๊กตาข้าวโพดครั้งที่ 8 จำนวน 340 ตัว

  ยิ่งใหญ่อีกครั้ง กับมหกรรมการเย็บตุ๊กตาข้าวโพดจำนวน 340 ตัวเพื่อมอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรือ  อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอาสาสมัครจากสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ปตท.(จำกัด) มหาชน ณ. โรงแรมเซ็นทารา แกนด์มิลลาร์ด บีช พัทยา ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561 มาชม...

 • มอบห้องสมุด มอบโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองไผ่

  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ทาง คุณฮีซอง    ชอย ผู้อำนวยการองค์การเวิร์ลแชร์ส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เดินทางไปทำพิธีมอบห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  นครราชสีมาเขต 5 โดยมีท่านรองผู้อำนว...

 • พิธีมอบห้องน้ำจำนวน 10 ห้องให้โรงเรียนบ้านบุตะโก

  องค์การเวิรล์แชร์ สำนักงานประเทศไทย ได้ทำพิธีมอบห้องน้ำจำนวน 10 ห้องให้กับโรงเรียนบ้านบุตะโก ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา เมื่อ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2561 โดยมี นายชโลม   ตรีศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมาเขต 5 เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมด้วย...

 • ...

ที่อยู่

770/16 พาทิโอ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Address

770/16 Patio, Pattanakarn Road, Soi Pattanakarn 38, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Contact

+662-000-4225

+662-000-4225

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์