English | 한국

Login

Forgot password

 • โครงการอุปถัมภ์เด็ก1:1 แบบต่อเนื่อง ปีที่ 5 2/2021

  องค์การเวิร์ลแชร์ สำนักงานประเทศไทย ได้เข้าร่วมโครงการอุปถัมภ์เด็ก 1:1 เป็นปีที่ 5 ณ พื้นที่จังหวัดนคราชสีมา ในครั้งที่ 1-2 ประจำปี 2564 ได้แก่ เมืองไทยโคราช เมืองไทยปักธงชัย เมืองไทย ขามสะแกแสง โรงเรียนบ้านหนองไผ่ โรงเรียนบ้านบุตะโก ต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งสิ้น 72 ร...

 • เยี่ยมเด็กกำพร้า บ้านปางแดง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

  องค์การเวิร์ลแชร์ สำนักงานประเทศไทย ได้นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการสนับสนุนและการช่วยเหลือเด็กกำพร้าของ บ้านปางแดง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ พร้อมมอบทุนเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับเด้กๆจำนวน 12 คน ในครั้งนี้ โดยได้รับความช่วยเหลือมาจากประเทศเกาหลีใต้     ...

 • พิธีมอบทุนอีจูยงประจำปี 2020 เป็นปีที่ 8

    คุณฮีซอง  ชอย ผุ้อำนวยการองค์การเวิร์ลแชร์ สำนักงานประเทศไทย ร.ศ. ดร. สุรเดช โชติอุดมพันธ์ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณาจารย์สาขาวิชาภาษาเกาหลี ได้ร่วมกันประกอบพิธีมอบทุนการศึกษา อีจูยงประจำปี 2020 ให้กับนิสิตจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย 1.นางสาวสุวิชาดา  ธีระ...

 • รวมกันสู้โควิด-19 มอบหน้ากากป้องกันหรือ Face shield ให้โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์

  องค์การเวิร์ลแชร์ สำนักงานประเทศไทย ส่งต่อความปรารถนาดีจากผู้บริจาคหน้ากากป้องกันการกระจายเชื้อโรค หรือ Face shieldและเสื่อเสริมพัฒนาการเด็ก จากบริษัท Topilon company จำกัด ให้กับทีมผุู้บริหาร แพทย์ และบุคลากร โรงพยาบาลเลิดสิน กรุงเทพมหานคร พร้อมกับมูลนิธิเวิรล์แชร์ได้มอบหน้ากากผ้า และเจลแอลกอฮอล์ให...

 • รวมใจสู้ภัย โควิด-19

  องค์การเวิร์ลแชร์ สำนักงานประเทศไทยได้รับบริจาค หน้ากากป้องกันการแพร่เชื้อโรคหรือ Face sheild จำนวน 400 ชุด จากบริษัท Topilon company จำกัด เพื่อมอบให้โรงพยาบาลต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร ได้ใช้งานช่วยเหลือผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันตัวเองจากเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 ที่กำลังระบาดใ...

 • ...

ที่อยู่

770/16 พาทิโอ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Address

770/16 Patio, Pattanakarn Road, Soi Pattanakarn 38, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250

Contact

+662-000-4225

+662-000-4225

+6689 606 2828

worldshare.th2@gmail.com

ถ้าอยากรู้จักเวิร์ลแชร์